Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ bảy, 12/2/2022, 8:40
Lượt đọc: 15

Bài dạy trực tuyến Tuần 17 Khối 1

 

                                

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 1 - TUẦN LỄ THỨ 17

Thời gian: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

GHI CHÚ

THỨ HAI (10/01)

 

1

Tiếng Việt

iêng yêng

https://youtu.be/TId5RQBn93I

 

2

Tiếng Việt

https://youtu.be/9owNvQBd_NE

3

Tiếng Việt

Kể chuyện: Khúc rễ đa

https://youtu.be/9kvcZ8NDG1c

 

4

Tiếng Anh

Unit 4 – Lesson 3

https://youtu.be/p-h-qV2WA40

 

 

THỨ BA (11/01)

1

Tiếng Việt

uông ương

https://youtu.be/yyajQKwwE6I

 

2

Tiếng Việt

https://youtu.be/IWoGGYbfEJc

3

Toán

Em làm được những gì? (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=acGorbFdLQY

 

4

Âm nhạc

 

Kiểm tra, đánh giá Học kì I

https://youtu.be/61d1hr0-0Lg

 

 

Đạo đức

Đánh giá định kì Học kì I.

https://youtu.be/pA2rVqHrYxg

 

THỨ TƯ (12/01)

1

Tiếng Việt

iêm yêm uôm ươm

https://youtu.be/ZD-Aeoc4knQ

 

2

Tiếng Việt

https://youtu.be/FIOaWs1YJKU

3

Toán

Ôn tập học kì I

https://youtu.be/ULCi0WM9Nok

 

4

GDTC

Chủ đề: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

https://youtu.be/ajxgtjqNZU8

 

 

 

HĐTN

Người thân trong gia đình

https://youtu.be/Jq7u2W_B7vs

 

THỨ NĂM (13/01)

1

Toán

Ôn tập học kì I (tt)

https://youtu.be/6pvq7qm3VIM

 

2

Tiếng Việt

iêp ươp

https://youtu.be/SM26c-bkltQ

 

3

Tiếng Việt

https://youtu.be/fm23-1MCmT4

4

Mĩ thuật

Trưng bày
Đánh giá kết quả học tập

https://youtu.be/q9vzftC-ADc

 

 

TNXH

Bài 16: Cây xung quanh em

https://youtu.be/DONsOqpcJ3w

 

https://youtu.be/T2H115AnJ-o

THỨ SÁU (14/01)

1

Tiếng Việt

Ôn tập

https://youtu.be/UEKv0vqnR-Y

 

2

Tiếng Việt

https://youtu.be/On_kQVtZguQ

3

Tiếng Việt

(Thực hành)

https://youtu.be/bVT-mLsiKcg

 

4

Tiếng Anh

Unit 4 – Lesson 4

https://youtu.be/bSGeQfnz0gs

 

 

 

 

Tác giả: admin

163