Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ bảy, 12/2/2022, 8:41
Lượt đọc: 28

Bài dạy trực tuyến Tuần 17 Khối 2

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 2 - TUẦN 17

Thời gian: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

GHI CHÚ

Thứ hai

10/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 3: Cô giáo lớp em (Tiết 1)

https://youtu.be/bKTJcWaRMBM

 

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 3: Cô giáo lớp em (Tiết 2)

https://youtu.be/T1gnmYxldro

 

3

Toán

Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 3)

https://youtu.be/nUoPBhNLrEI

 

4

Âm nhạc & GDTC

Âm nhạc: Ôn tập Học kì I

( Tiết 1)

https://youtu.be/crxExPaLxtI

 

GDTC:

Bài 4: Chạy thay đổi hướng (Tiết 3,4)

https://youtu.be/KqDMA8uddVs

 

Thứ ba

11/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 3: Cô giáo lớp em (Tiết 3)

https://youtu.be/S0Co-ul7BHE

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 3: Cô giáo lớp em (Tiết 4)

https://youtu.be/Xj7L9dowSYE

 

 

3

Toán

Ôn tập phép cộng và phép trừ

( Tiết 1)

https://youtu.be/R3-swIFvumk

 

 

4

Tiếng Anh

Lesson 1: Everyday English

https://youtu.be/7U6X48DN0Zg

 

 

Thứ tư

12/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 4: Người nặn tò he (Tiết 1)

https://youtu.be/V5LRcBHfjNQ

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 4: Người nặn tò he (Tiết 2)

https://youtu.be/et9mziQzZeI

 

 

3

Toán

Ôn tập phép cộng và phép trừ

( Tiết 2)

https://youtu.be/PkEk3kC1PUE

 

 

4

Mĩ thuật &TNXH

MT: Sinh nhật vui vẻ (Tiết 1)

https://youtu.be/FvgtkJ9tqLU

 

 

TNXH: Bài 15: Động vật sống ở đâu? ( Tiết 1, 2)

https://youtu.be/igwtEvgXct0

 

https://youtu.be/fqIUH8e3CUQ

 

 

Thứ năm

13/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 4: Người nặn tò he (Tiết 3)

https://youtu.be/QrbPLRLlXYo

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 4: Người nặn tò he (Tiết 4)

https://youtu.be/YjhNdICal24

 

 

3

Toán

Ôn tập phép cộng và phép trừ

( Tiết 3)

https://youtu.be/ttPhoVU2DKU

 

 

4

Tiếng Anh

Lesson 2: CIL (Math)

https://youtu.be/5YFXGXkzd9g

 

 

 

Thứ sáu

14/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 4: Người nặn tò he (Tiết 5)

https://youtu.be/O9uUNVfherU

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 4: Người nặn tò he (Tiết 6)

https://youtu.be/9dJd-_aiL7A

 

 

3

Toán

Ôn tập phép cộng và phép trừ

( Tiết 4)

https://youtu.be/HLbsN6Lm_PQ

 

 

4

Đạo đức &HĐTN

ĐĐ: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực( Tiết 2)

https://youtu.be/_DBFNGnHysc

 

 

Chủ đề 5: Chào năm mới

(Tiết 1)

https://youtu.be/y3oMEqiSCRM

 

 

 

Tác giả: admin

163