Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ bảy, 12/2/2022, 8:42
Lượt đọc: 28

Bài dạy trực tuyến Tuần 17 Khối 4

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4 - TUẦN 17

Thời gian: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

Linh bài dạy

Ghi chú

HAI

10/01

1

Tập đọc

&

Kể chuyện

TĐ: Rất nhiều mặt trăng

 

KC: Một phát minh nho nhỏ

 

https://youtu.be/WVbzhEu0hQE

https://youtu.be/xVmUTUANbXk

 

 

2

Toán

 

Luyện tập (trang 89)

 

 

 

https://youtu.be/TFT8iTnJbFI

3

Âm nhạc &

Mĩ thuật

Âm nhạc: Ôn tập và kiểm tra

 

Mĩ thuật: Ngày tết lễ hội

 

 

https://youtu.be/OphmlmX9ocg

 

https://youtu.be/2OLNzm7sSBU

 

 

4

Tiếng anh

Revision for vocabalaries - phonics (unit 4-5-6)

https://youtu.be/LeWuiLKK3WQ

BA

11/01

1

Toán

 

Luyện tập chung (trang 90)

 

https://youtu.be/fgfmgbtO6JU

 

 

2

LTVC

Câu kể Ai làm gì?

 

 

https://youtu.be/IMGNr4GXG0k

 

3

Chính tả

Nghe – viết: Mùa dông trên rẻo cao

 

 

https://youtu.be/4oim1FunQTw

 

 

 

4

Lịch sử

Ôn tập

 

https://youtu.be/1je5p4-JtuU

 

 

12/01

1

Tập đọc

Rất nhiều mặt trăng (tt)

https://youtu.be/OKYCsXJbrmc

 

2

Toán

Dấu hiệu chia hết cho 2

https://youtu.be/sk08oKcU82I

 

3

TLV

Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

https://youtu.be/U1oJEuaGx14

 

4

Khoa học

Bài 33: Ôn tập và kiểm tra học kì I

Bài 34: Ôn tập và kiểm tra học kì I

 

https://youtu.be/BUADGZFjOJE

 

 

 

NĂM

13/01

1

LTVC

Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

https://youtu.be/0fcoIxPzpeo

 

2

Địa lí

Ôn tập

https://youtu.be/Dx7YkWzIjcU

 

3

Toán

Dấu hiệu chia hết cho 5

 

https://youtu.be/SwPei2oXo_g

 

 

4

Thể dục
&

Kĩ thuật

Thể dục: Tư thế vận động cơ bản của chân

Kĩ thuật: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

 

https://youtu.be/Zd2i4L6z7-k

 

 

https://youtu.be/Yw8FmCNeviI

 

 

SÁU

14/01

1

TLV

Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

https://youtu.be/MlCshcjFjY8

 

2

Toán

 

Luyện tập (trang 96)

 

https://youtu.be/RMmRIqlfT3c

 

3

Tiếng Anh

 

Revision for grammar (unit 4-5-6)

https://youtu.be/xVJMHrosmEA

 

 

4

Đạo đức

&

Tin học

Đạo đức: Yêu lao động (tiết 2)

 

Tin học: Chèn video, âm thanh xuất bản bài trình diễn

 

https://youtu.be/1lgLAQtU6qs

https://www.youtube.com/watch?v=oHP4XZSH2ks

 

 

                         

             BGH duyệt                                                                                                 Ngày 10 tháng 01 năm 2022

                                                                                                                                               Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                                                                          Lê Mạnh Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin

163