Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ ba, 12/10/2021, 21:23
Lượt đọc: 20

Bài dạy trực tuyến Tuần 3 Khối 5

TUẦN 3 – TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 08/10/2021.

Thứ ngày

Môn học

Tên bài

Link bài học

Ghi chú

 

Thứ 2

04/10

Toán

Luyện tập (tr.14 &tr.15)

https://youtu.be/KIf4zoSYOsE

 

Tập đọc

Kể chuyện

Lòng dân

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

https://youtu.be/c2LyeABexug

https://youtu.be/8pH8hnFU0ok

 

Lịch sử

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

https://youtu.be/p3vBeyTwcOM

 

Anh văn

GVBM

 

 

 

Thứ 3

05/10

LTVC

MRVT: Nhân dân

https://youtu.be/lR_LyFqOx8s

 

Toán

Ôn tập

 

 

Chính tả

Nhớ-viết Thư gửi các học sinh

https://youtu.be/Iz7BgyT6O7I

 

Mĩ thuật

Âm nhạc

Trang trí đối xứng qua trục (vẽ theo nhạc)

Ôn: reo vang bình minh TĐN số 1

 

https://youtu.be/SCivyH603eE

 

 

Thứ 4

06/10

Tập đọc

Lòng dân (tt)

https://youtu.be/XDcL6_-3hjU

 

Toán

Luyện tập chung (tr15, tr16 &tr17)

https://youtu.be/c5P2EfDrdY4

 

TLV

Luyện tập tả cảnh (trang 31)

https://youtu.be/2QfYfPAULkc

 

Khoa học

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

https://youtu.be/YiO0m3P7B0I

https://youtu.be/VbbHZT64wtY

 

 

Thứ 5

07/10

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

https://youtu.be/HfHN-4VMwPQ

 

Toán

Ôn tập

 

 

Địa lí

Khí hậu

https://youtu.be/bSDsaihr-34

 

Thể dục

ĐHĐN, Trò chơi “Bỏ khăn” (T1,2)

https://youtu.be/lR_LyFqOx8s

 

 

Thứ 6

08/10

TLV

Luyện tập tả cảnh (trang 34)

https://youtu.be/Ic2MGumO7N8

 

Toán

Ôn tập về giải toán (tr.17)

https://youtu.be/laSZ985G3GU

 

Đạo đức

Có trách nhiêm về việc làm của mình (T1)

https://youtu.be/HcppvM6P7F8

 

Anh văn

GVBM

 

 

 

Tác giả: admin

88