Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ ba, 12/10/2021, 21:19
Lượt đọc: 18

Bài dạy trực tuyến Tuần 3 Khối 3

      

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  - TUẦN 3

 

(Từ ngày 04/10/2021 đến 08/10/2021)

NGÀY DẠY

MÔN

 

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

HÌNH THỨC DẠY HỌC

Thứ hai

04/10/2021

Tập đọc

Chiếc áo len

https://youtu.be/KlZcfw1hN08

 

Phần mềm Zoom

Kể chuyện

Chiếc áo len

https://youtu.be/KlZcfw1hN08

 

Link hoặc video mp4

Toán

Ôn tập về hình học

https://www.youtube.com/watch?v=-FfGRkW6lAg

 

Phần mềm Zoom

Đạo đức

Giữ lời hứa

( tiết 1 )

https://www.youtube.com/watch?v=PngAPreJSIY

Link hoặc video mp4

Thứ ba

05/10/2021

Toán

Ôn tập về giải toán

https://www.youtube.com/watch?v=Zpb7bXCiDRE&t=19s

 

Phần mềm Zoom

 

Chính tả

Nghe – viết : Chiếc áo len

https://youtu.be/oW0_6Y8Dwi4

 

Link hoặc video mp4

TNXH

 

Bài 5: Bệnh lao phồi

Bài 6 : Máu và cơ quan tuần hoàn

 

https://youtu.be/qTq1MRs3TDs

 

 

https://youtu.be/JWlYJwv7S4w

 

GV chấm chữa bài qua zalo

Mĩ thuật + Thủ công

GVBM + Gấp con ếch

( tiết 1)

https://youtu.be/aTEwHreexZo

 

Link hoặc video mp4

Thứ tư

06/10/2021

Tập đọc

Quạt cho bà ngủ

https://youtu.be/10ZWgrEJok8

 

Phần mềm Zoom

LTVC

So sánh. Dấu chấm

https://youtu.be/D-d0pRBqLkc

 

GV chấm chữa bài qua zalo

Toán

Xem đồng hồ

https://www.youtube.com/watch?v=_6wNFWr9qqM&t=2s

Phần mềm Zoom

Thể dục + Tin học

GVBM

https://youtu.be/QVlE9zSuuOI

 

Link hoặc video mp4

Thứ năm

07/10/2021

Chính tả

Tập chép : Chị em

https://www.youtube.com/watch?v=07RhuaUxcjQ

 

GV chấm chữa bài qua zalo

Toán

Xem đồng hồ

( tiếp theo )

https://www.youtube.com/watch?v=A_a2YEr_xks

 

Phần mềm Zoom

Âm nhạc

Học hát bài : Bài ca đi học

https://www.youtube.com/watch?v=h5yXCPlWqi4

 

Link hoặc video mp4

Tiếng Anh

GVBM

 

 

 

 

Thứ sáu

08/10/2021

Toán

Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=VDtd8Ldpurs

 

Link hoặc video mp4

TLV

Kể về gia đình.

https://youtu.be/Dt5BUDSlReY

 

Phần mềm Zoom

Tiếng Anh

GVBM

 

 

 

Tác giả: admin

88