Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ ba, 11/1/2022, 9:18
Lượt đọc: 19

Bài dạy trực tuyến Tuần 16 Khối 3

      

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  -  LỚP Ba

 

(Từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022)

NGÀY DẠY

MÔN

 

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

HÌNH THỨC DẠY HỌC

Thứ hai

03/01/2022

Tập đọc

Đôi bạn

https://www.youtube.com/watch?v=Xp0tRYAqXZc

 

Phần mềm Zoom

Kể chuyện

Đôi bạn

https://www.youtube.com/watch?v=Xp0tRYAqXZc

 

Link hoặc video mp4

Toán

Luyện tập chung

 

Phần mềm Zoom

Đạo đức

Biết ơn thương binh, liệt sĩ

( Tiết 1)

https://youtu.be/HCdkkg4KPMs

 

Link hoặc video mp4

Thứ ba

04/01/2022

Toán

Làm quen với biểu thức

https://youtu.be/aJggoFzf42o

 

Phần mềm Zoom

Chính tả

Nghe – viết: Đôi bạn

https://youtu.be/Xikycp98aEA

 

Phần mềm Zoom

TNXH

Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại

Bài 32: Làng quê và đô thị.

 

Link hoặc video mp4

Mĩ thuật + Thủ công

Cắt, dán chữ E

Lễ hội quê em

 

https://youtu.be/titAskuX_qc

https://youtu.be/C5mh-RKevJg

 

Link hoặc video mp4

Thứ tư

05/01/2022

Tập đọc

Về quê ngoại

https://youtu.be/mdqLenXjSC4

 

Phần mềm Zoom

LTVC

Từ ngữ về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy.

https://youtu.be/LHgO5vN_nRQ

 

Phần mềm Zoom

Toán

Tính giá trị của biểu thức

https://youtu.be/SV0UQBs2nZc

 

Link hoặc video mp4

Thể dục + Tin học

Tư thế vận động cơ bản của chân.

Vẽ khu vườn

https://youtu.be/S9OHfrv87eA

https://youtu.be/lFNZz3xLToo

 

Link hoặc video mp4

Thứ năm

06/01/2022

Chính tả

Nhớ - viết: Về quê ngoại

https://youtu.be/ebs5oXX9V0U

 

Phần mềm Zoom

Toán

Tính giá trị của biểu thức ( tiếp theo )

https://youtu.be/lWudz3Lsrjk

 

Phần mềm Zoom

Âm nhạc

Cá heo với âm nhạc

 

https://youtu.be/uu4GaSQaWnY

 

Link hoặc video mp4

Tiếng Anh

Unit 6: What time is it ? (Lesson 5)

 

https://youtu.be/4am0KOgyYKY

Link hoặc video mp4

 

 

Thứ sáu

07/01/2022

 

 

 

 

 

Toán

Luyện tập

 

Phần mềm Zoom

TLV

Nói về thành thị, nông thôn.

https://youtu.be/8jz_MG3cFqo

 

Phần mềm Zoom

Tiếng Anh

Unit 6: What time is it ? ( Lesson 6)

https://youtu.be/4ZoFa7sIwKo

 

Link hoặc video mp4

Tập viết

Ôn chữ hoa M

https://youtu.be/KsA79FUG_EU

 

Link hoặc video mp4

 

Tác giả: admin

163