Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ ba, 11/1/2022, 9:17
Lượt đọc: 17

Bài dạy trực tuyến Tuần 16 Khối 2

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 2 - TUẦN 16

Thời gian: Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

GHI CHÚ

Thứ hai

03/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 1: Mẹ của Oanh ( Tiết 1)

https://youtu.be/Xqj-zMreOaY

 

 

 

 

Nghỉ bù Tết Dương lịch.

 

Dạy bù vào các ngày trong tuần.

2

Tiếng Việt

Bài 1: Mẹ của Oanh ( Tiết 2)

https://youtu.be/PFz7hbv22m4

 

3

Toán

Ngày, tháng (Tiết 2)

https://youtu.be/O06ZyS3qRUU

 

4

Âm nhạc & GDTC

Âm nhạc: Thiên nhiên tươi đẹp (Tiết 4)

Thường thức âm nhạc và nhạc cụ

https://www.youtube.com/watch?v=hW5zZ6FIefk

 

GDTC: Bài 4: Chạy thay đổi hướng

(Tiết 1,2)

https://youtu.be/Vzq9QJMiWws

 

Thứ ba

04/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 1: Mẹ của Oanh ( Tiết 3)

https://youtu.be/9w5fwDg8nsw

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 1: Mẹ của Oanh ( Tiết 4)

https://youtu.be/AVYq412MT0M

 

 

3

Toán

Em làm được những gì ?

(Tiết 1)

https://youtu.be/xA-ubwzBmso

 

 

4

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants ? - Culture

https://youtu.be/ahOguEjQNrk

 

 

 

Thứ tư

05/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 2: Mục lục sách. (Tiết 1)

https://youtu.be/7u4Y21kZVew

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 2: Mục lục sách. (Tiết 2)

https://youtu.be/n2aAwo43oEc

 

 

3

Toán

Em làm được những gì ?

(Tiết 2)

https://youtu.be/W_LcgE49gVw

 

 

4

Mĩ thuật &TNXH

MT: Chiếc bánh sinh nhật

(Tiết 2)

 

https://youtu.be/Ro0nzNOtwSQ

 

 

TNXH: Bài 14: Thực vật sống ở đâu? (tiết 1,2)

https://youtu.be/AYObBifuv5A

 

 

Thứ năm

06/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 2: Mục lục sách. (Tiết 3)

https://youtu.be/19mz2yYG7j0

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 2: Mục lục sách. (Tiết 4)

https://youtu.be/hjms-IEPu-0

 

 

3

Toán

Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 1)

https://youtu.be/pLr55S13QDQ

 

 

4

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants? – Consolidation.

https://youtu.be/1fKfD1SnVas

 

 

 

Thứ sáu

07/01/2022

1

Tiếng Việt

Bài 2: Mục lục sách. (Tiết 5)

https://youtu.be/3AuF6gOLtag

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 2: Mục lục sách. (Tiết 6)

https://youtu.be/77E3k7H6uOU

 

 

3

Toán

Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 2)

https://youtu.be/s8wLqoZMzwU

 

 

4

Đạo đức &HĐTN

Đạo đức:Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 1)

https://youtu.be/YL_HPIQKS1Q

 

 

Chủ đề 4. Truyền thống quê em

(Tiết 4)

https://youtu.be/lVLU4kZfjco

 

 

 

 

 

Tác giả: admin

163