Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ ba, 11/1/2022, 9:16
Lượt đọc: 19

Bài dạy trực tuyến Tuần 16 Khối 1

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 1 - TUẦN LỄ THỨ 16

Thời gian: Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

GHI CHÚ

THỨ HAI (03/01)

1

Tiếng Việt

iêc, uôc, ươc (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=CIWsgshcjXU&t=3s

Nghỉ bù Tết tây

Dạy bù vào các ngày trong tuần

2

Tiếng Việt

iêc, uôc, ươc (T.2)

https://youtu.be/NwUet-7LArk

3

Tiếng Việt

Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé

https://www.youtube.com/watch?v=qPC_YEUm8xg&t=5s

4

Tiếng Anh

Unit 4-Lesson 1

https://www.youtube.com/watch?v=s_iz5rRQ45Y

 

THỨ BA (04/01)

1

Tiếng Việt

iêt, yêt, uôt, ươt (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=KPETTzp9o_A

 

2

Tiếng Việt

iêt, yêt, uôt, ươt (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=SgP-lqFLtGk

3

Toán

Trừ bằng cách đếm bớt (Tiết 2)

https://youtu.be/XbpNvwv7mPo

 

4

Âm nhạc

 

Đọc nhạc: Mi, Son, La (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=9CVbPZVQvFE

 

 

Đạo đức

Bài 8: Trả lại của rơi (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=9poJaaVa4Rw

 

THỨ TƯ (05/01)

1

Tiếng Việt

iên, yên (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=F08x9ZgSwh4

 

2

Tiếng Việt

iên, yên (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=2ng_rLtNHFk

3

Toán

Em làm được những gì ?

( Tiết 1)

https://youtu.be/kNjanFLltnA

 

4

GDTC

Bài tư thế hai tay dang ngang

https://youtu.be/kSGB3SsUGfg

 

 

HĐTN

SH theo chủ đề: Thực hành tự chăm sóc bản thân

https://www.youtube.com/watch?v=TwGGg0uujEw

 

THỨ NĂM (06/01)

1

Toán

Em làm được những gì?

( Tiết 2)

https://youtu.be/NhvUaDAGaGA

 

2

Tiếng Việt

uôn, ươn(T.1)

https://youtu.be/HVemYJDRMWg

 

3

Tiếng Việt

uôn, ươn(T.2)

https://youtu.be/XK03c7xFWbM

4

Mĩ thuật

Bài: Góc mĩ thuật

https://youtu.be/7qVoZZnt6_0

 

 

TNXH

Ôn tập - Đánh giá - GD địa phương

https://www.youtube.com/watch?v=ks709Uc9HTs&t=4s

 

Ôn tập - Đánh giá - GD địa phương

https://www.youtube.com/watch?v=iyeXL0QgwSs

THỨ SÁU (07/01)

1

Tiếng Việt

Ôn tập

https://www.youtube.com/watch?v=GBB1-Z3ihq0

 

2

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/Gmh9gu28TFc

 

4

Tiếng Anh

Unit 4-Lesson 2

https://youtu.be/tAGlGLxS7uc

 

 

 

 

Tác giả: admin

163