Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ tư, 5/1/2022, 9:28
Lượt đọc: 13

Bài dạy trực tuyến Tuần 15 Khối 3

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  -  LỚP BA

 

(Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)

NGÀY DẠY

MÔN

 

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

HÌNH THỨC DẠY HỌC

Thứ hai

27/12/2021

Tập đọc

Hũ bạc của người cha

https://youtu.be/JEkTMIBwspg

 

Phần mềm Zoom

Kể chuyện

Hũ bạc của người cha

https://youtu.be/JEkTMIBwspg

 

Link hoặc video mp4

Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=x7WELc1yf1s

 

Phần mềm Zoom

Đạo đức

Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

( Tiết 2 )

https://youtu.be/T32f6D_vdE8

 

Link hoặc video mp4

Thứ ba

28/12/2021

Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

( tiếp theo )

https://youtu.be/1d4AjgTpuOY

 

Phần mềm Zoom

Chính tả

Nghe – viết: Hũ bạc của người cha

 

https://youtu.be/GMsNUyqukoM

 

Phần mềm Zoom

TNXH

Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp

 

Link hoặc video mp4

Mĩ thuật + Thủ công

Cắt, dán chữ V

Nặn, vẽ, xé dán giấy hình dáng người

 

https://youtu.be/Hi0yL6Gm-ys

https://youtu.be/d3eKtioHwBw

 

Link hoặc video mp4

Thứ tư

29/12/2021

Tập đọc

Nhà rông ở Tây Nguyên

https://youtu.be/cBrHyWv0hlY

 

 

Phần mềm Zoom

LTVC

Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh

https://youtu.be/n2_Emjyf3CA

Phần mềm Zoom

Toán

Giới thiệu bảng nhân

https://www.youtube.com/watch?v=CqAztKqOHuE

 

Link hoặc video mp4

Thể dục + Tin học

Ôn bài thể dục

Vẽ ngôi nhà

https://youtu.be/Y7t6Rw-lXkQ

https://youtu.be/4PEEbvIbreU

 

Link hoặc video mp4

Thứ năm

30/12/2021

Chính tả

Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=uY1WFKfVXtg

 

Phần mềm Zoom

Toán

Giới thiệu bảng chia

https://www.youtube.com/watch?v=7JQ8RwJ3Zmo

 

Phần mềm Zoom

Âm nhạc

Ngày mùa vui

 

https://youtu.be/SWpKlUlXCO0

 

Link hoặc video mp4

Tiếng Anh

Unit 6: What time is it ? (Lesson 3+4)

https://www.youtube.com/watch?v=DLD3GeAW1XU

Link hoặc video mp4

 

 

Thứ sáu

31/12/2021

 

 

 

 

 

Toán

Luyện tập

 

Phần mềm Zoom

TLV

Giới thiệu tổ em.

https://www.youtube.com/watch?v=5l3QmmfJvow

 

Phần mềm Zoom

Tiếng Anh

Unit 6: What time is it ? ( Lesson 3+4)

https://www.youtube.com/watch?v=DLD3GeAW1XU

Link hoặc video mp4

Tập viết

Ôn chữ hoa L

https://youtu.be/HrmZ8kxI1zc

 

Link hoặc video mp4

 

Tác giả: admin

163