Chào mừng bạn đến với website Tiểu học An Phú Tây 2
Thứ tư, 5/1/2022, 9:27
Lượt đọc: 16

Bài dạy trực tuyến Tuần 15 Khối 2

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 2 - TUẦN 15

Thời gian: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

GHI CHÚ

Thứ hai

27/12/2021

1

Tiếng Việt

Bài 3: Khi trang sách mở ra (Tiết 1)

https://youtu.be/XXXD_OAVehk

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 3: Khi trang sách mở ra (Tiết 2)

3

Toán

Biểu đồ tranh (Tiết 3)

https://youtu.be/3zdLLCh23hA

 

 

4

Âm nhạc & GDTC

Âm nhạc:

Chủ đề 4: Thiên nhiên tươi đẹp

Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi – Pha – Son

https://youtu.be/ZEXVnPhVNb0

 

 

GDTC:

Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (Tiết 3,4)

https://youtu.be/TxKtoVkHcJ8

 

 

Thứ ba

28/12/2021

1

Tiếng Việt

Bài 3: Khi trang sách mở ra (Tiết 3)

https://youtu.be/bD42Pfj_cSw

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 3: Khi trang sách mở ra

(Tiết 4)

https://youtu.be/kuyn1t-YHdc

 

 

3

Toán

Có thể, chắc chắn, không thể

https://youtu.be/RM-orZBhFsg

 

 

4

Tiếng Anh

Unit 3: Are these his pants? Lesson 5

https://youtu.be/sQ8V5Td0WAA

 

Thứ tư

29/12/2021

1

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 1)

https://youtu.be/MEzhpxHUzgo

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=e5MvoYoRAfo

 

 

3

Toán

Ngày, giờ (Tiết 1)

https://youtu.be/NIamXzRFakc

 

 

4

Mĩ thuật &TNXH

MT: Chiếc bánh sinh nhật

(Tiết 1)

https://youtu.be/Ij4k9cqbgFU

 

 

 

 

 

 

TNXH:

Bài 13: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương ( Tiết 1, 2)

https://youtu.be/3xRLOJ42FcM

 

 

https://youtu.be/ESdMu-HFmYw

 

Thứ năm

30/12/2021

1

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 3)

https://youtu.be/WnvdtgP1rVs

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 4)

https://youtu.be/NrMF7maMZ1E

 

 

3

Toán

Ngày, giờ (Tiết 2)

https://youtu.be/801bxFM-U8g

 

 

4

Tiếng Anh

Unit 3: Are these his pants? Lesson 6

https://youtu.be/0LXsEkUPRSk

 

 

 

Thứ sáu

31/12/2021

1

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 5)

https://youtu.be/abmuaPMzHEk

 

 

2

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 6)

https://youtu.be/IC5g8eIkc6c

 

 

3

Toán

Ngày, tháng (Tiết 1)

https://youtu.be/iEy4rS3HKuY

 

 

4

Đạo đức &HĐTN

ĐĐ: Những sắc màu cảm xúc

( Tiết 2)

https://youtu.be/BFquRBCoKO8

 

 

Chủ đề 4. Truyền thống quê em

(Tiết 3)

https://youtu.be/AogesIZowyk

 

 

 

Tác giả: admin

163